Weetjes - Robert Pul Tuinen

Tuinweetjes

In uw tuin is het gehele jaar door wel iets te beleven én te doen. Robert Pul Tuinen zet een aantal tips voor u op een rij waarmee u aan de slag kunt in uw tuin!

Januari

 • Controleren binnenshuis overwinterende planten op rot en droogte.
 • Coniferen en groenblijvende struiken vrijhouden van sneeuw.
 • Controleren of de bescherming tegen kou en vocht van vorstgevoelige vaste planten buiten nog in orde is.
 • Bevroren, natte of besneeuwde gazons niet betreden.
 • Indien dit niet het geval is kunt u afgevallen bladeren bijeen harken en afvoeren.
 • Zorg i.v.m. rottingsgassen dat er altijd een open verbinding is tussen het water van de vijver en de buitenlucht. Let op: Nooit een wak hakken in het ijs.
  Uw vissen zullen dit niet overleven.
 • Bij bevriezing van de vijver water uit de vijver scheppen zodat een isolerende laag ontstaat.
 • Sneeuw wat op het ijs van de vijver ligt weghalen.

Februari

 • Snoei winterbloeiende heesters als ze uitgebloeid zijn.
 • Bevroren, natte of besneeuwde gazons niet betreden.
 • Indien dit niet het geval is kunt u afgevallen bladeren bijeen harken en afvoeren.
 • Zorg i.v.m. rottingsgassen dat er altijd een open verbinding is tussen het water van de vijver en de buitenlucht. Let op: Nooit een wak hakken in het ijs.
  Uw vissen zullen dit niet overleven.
 • Bij bevriezing van de vijver water uit de vijver scheppen zodat een isolerende laag ontstaat.
 • Sneeuw wat op het ijs van de vijver ligt weghalen.

Maart

 • Opruimen borders.
 • Eventuele winterbescherming weghalen.
 • Winterbloeiende heesters na de bloei snoeien.
 • Snoeien zomerbloeiende heesters.
 • De borders van een volledige meststof voorzien.
 • Onkruiden wieden tussen de heesters.
 • Eventuele waterpompen terugplaatsen.
 • Hark niet te natte gazons stevig aan, zodat gras en onkruiden overeind komen en maai voorzichtig een eerste keer met de messen in de hoogste stand.
 • Belucht slecht gedraineerde gazons en veeg een zandig compostmengsel in de gaten.
 • Bemest zodat het gras zich kan herstellen van de winter.
 • Haal zoveel mogelijk de afgestorven en de tijdens de winter ingewaaide bladeren alsnog uit de vijver.
 • Terugknippen oeverplanten en grassen.

April

 • Voorjaarsbloeiers snoeien zodra de bloei voorbij is.
 • Scheuren vaste planten.
 • Plantsteunen plaatsen bij hoog groeiende planten.
 • Opbinden klimplanten.
 • Regelmatig in de borders onkruid wieden.
 • Maai goede gazons met de messen op de halve stand.
 • Breng gazonmest aan en steek onkruiden uit.
 • Als de temperatuur van het water rondom de 12 graden schommelt, worden de vissen weer actiever. U mag ze dan weer gaan voederen.
 • Vijverplanten die de winter niet overleeft hebben verwijderen en door nieuwe planten vervangen.
 • Vijverplanten en met name waterlelies van voeding voorzien.

Mei

 • Regelmatig in de borders onkruid wieden.
 • Uitgebloeide heesters snoeien.
 • Hoge planten opbinden.
 • Minstens éénmaal per week maaien.
 • Slecht groeiend gras bemesten.
 • Onkruid in het gazon uitsteken.
 • Indien dit nog niet gebeurd is vijverplanten die de winter niet overleefd hebben verwijderen en door nieuwe planten vervangen.
 • Vijverplanten en met name waterlelies van voeding voorzien.

Juni

 • Water sproeien bij droogte.
 • Onkruid in de borders wieden.
 • Uitgebloeide bloemen bij vaste planten verwijderen.
 • Opbinden hoge planten.
 • Bloembakken, hangmanden of potten voor buiten kunnen gevuld worden.
 • Maai het gazon minstens éénmaal per week.
 • Sproei het gazon bij droogte.
 • Overtollig blad in de vijver wegknippen van te groot geworden planten.
 • Drijvende planten vermeerderen zich tijdens warme dagen vaak snel. Het wateroppervlak mag niet geheel dichtgroeien, dun deze planten regelmatig uit.
 • Als het weinig regent zult u de vijver regelmatig moeten bijvullen. Op warme dagen kan de verdamping verrassend hoog zijn.
 • Haal eventuele draadalg weg en controleer de waterwaarden regelmatig.

Juli

 • Onkruid in de borders wieden.
 • Uitgebloeide bloemen bij vaste planten verwijderen.
 • Uitgebloeide heesters snoeien.
 • Bemesten vaste planten.
 • Opbinden nieuwe scheuten klimplanten.
 • Opbinden hoge planten.
 • Maai het gazon minstens éénmaal per week.
 • Sproei het gazon bij droogte.
 • Overtollig blad in de vijver wegknippen van te groot geworden planten.
 • Drijvende planten vermeerderen zich tijdens warme dagen vaak snel. Het wateroppervlak mag niet geheel dichtgroeien, dun deze planten regelmatig uit.
 • Als het weinig regent zult u de vijver regelmatig moeten bijvullen. Op warme dagen kan de verdamping verrassend hoog zijn.
 • Haal eventuele draadalg weg en controleer de waterwaarden regelmatig.

Augustus

 • Uitgebloeide bloemen bij vaste planten verwijderen.
 • Onkruid in de borders wieden.
 • Maai het gazon minstens éénmaal per week.
 • Sproei het gazon bij droogte.
 • Onkruid in het gazon uitsteken.
 • Gazon bemesten.
 • Overtollig blad in de vijver wegknippen van te groot geworden planten.
 • Drijvende planten vermeerderen zich tijdens warme dagen vaak snel. Het wateroppervlak mag niet geheel dichtgroeien, dun deze planten regelmatig uit.
 • Als het weinig regent zult u de vijver regelmatig moeten bijvullen. Op warme dagen kan de verdamping verrassend hoog zijn.
 • Haal eventuele draadalg weg en controleer de waterwaarden regelmatig.

September

 • Controleren of klimplanten en jonge bomen nog goed in de grond zitten.
 • Splitsen te groot geworden vaste planten.
 • Uitgebloeide bloemen bij vaste planten verwijderen.
 • Onkruid in de borders wieden.
 • Belucht en bemest het gazon.
 • Maai met de messen op halve hoogte.
 • Zaai kale plekken opnieuw in.
 • Net spannen om te zorgen dat er zo min mogelijk afgevallen boombladeren in de vijver kunnen terechtkomen. Als alle bomen kaal zijn haalt u het net met de bladeren weer uit de vijver.
 • Eventuele bladeren die toch in de vijver terecht komen er direct uithalen.
 • Laat holle plantenstengels die uit het water omhoogsteken staan.

Oktober

 • Borders fatsoeneren.
 • Vorstgevoelige planten binnen zetten.
 • Zet de messen van de grasmaaimachine hoger.
 • Houd het gras van het gazon schoon.
 • Steek onkruiden in het gazon uit.
 • Eventuele bladeren die toch in de vijver terecht komen er direct uithalen.
 • Vorstgevoelige planten in ondiep water of kuipen in ruime bakken of emmers in een vorstvrije garage of bijkeuken laten overwinteren. U kunt ze ook tijdelijk wat dieper in het water wegzetten op minimaal 30 cm. diepte.

November

 • Bescherming aanbrengen voor vorstgevoelige planten.
 • Verwijderen laatste onkruiden.
 • Pompen die in ondiep water staan (bijv. borrelstenen, fontein) uit het water halen en deze in een emmer met water op een vorstvrije plaats zetten.
 • Bij een stevige, maar niet te bevroren of natte grasmat met een hogere instelling nog eenmaal maaien.
 • Hark dode bladeren van het gazon.
 • Loop niet op bevroren gazons, want dan raakt het gras beschadigd.
 • De vijver controleren op lekken.
 • Eventueel vijverfilter uitzetten en uit water halen (geen biologische filters).
 • IJsvrijhouder plaatsen.

December

 • Vastzetten heesters die door de wind zijn losgewaaid en bind ze eventueel op.
 • Verwijder dode, zieke en lelijk takken van heesters en bomen.
 • Bevroren, natte of besneeuwde gazons niet betreden.
 • Indien dit niet het geval is kunt u afgevallen bladeren bijeen harken en afvoeren.
 • Zorg i.v.m. rottingsgassen dat er altijd een open verbinding is tussen het water van de en de buitenlucht. Let op: Nooit een wak hakken in het ijs. Uw vissen zullen dit niet overleven.
 • Bij bevriezing van de vijver water uit de vijver scheppen zodat een isolerende laag ontstaat.
 • Sneeuw wat op het ijs van de vijver ligt weghalen.
Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio